ekologické bývanie v súlade s prírodou

Rekuperácia vzduchu


Do našich nízkoeneregetických montovaných domov inštalujeme rekuperačné jednotky, ktoré Vám ušetria prevádzkové náklady.


Rekuperácia vzduchu → spätné získavanie tepla  → umožňuje využívať už získané teplo a ušetriť tak náklady na vykurovanie.

Rieši problém veľkých energetických strát.

Čerstvý vzduch je jednou zo základných potrieb človeka, jeho dostatočný prívod je nutné zaistiť v bytoch i rodinných domoch. Pri bežnom vetraní, napr. otvorenými oknami, dochádza však k veľkým energetickým stratám. Pre ich zníženie, okrem dostatočného zateplenia inštalujeme systémy riadeného vetrania s rekuperáciou, ktoré zaistí dostatok čerstvého vzduchu s minimálnymi energetickými únikmi. Rekuperačné jednotky zaisťujú nepretržité vetranie i v dobe, keď je dom celkom uzavretý (napr. dovolenka).

Výhody rekuperácie vzduchu:

 • dodáva čerstvý vzduch do domu – pri zachovaní izbovej teploty
 • vyššia kvalita ovzdušia v interiéri- kontrolované vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu a zároveň odvetranie častí domu
 • čerstvý vzduch je filtrovaný, čím sa znižuje koncentrácia baktérií, plesní a iných škodlivín vo vzduchu
 • znižuje náklady na vykurovanie v zime a na klimatizáciu v lete
 • spotreba rekuperačnej jednotky je minimálna
 • nevzniká prievan
 • kontrola vlhkosti
 • chráni pred vonkajším hlukom

Podlahové kúrenie

Do našich nízkoeneregetických montovaných domov taktiež zavádzame podlahové kúrenie, alebo elektrické priamovykurovacie konvektory.

Podlahové kúrenie, ktoré patrí k takzvaným nízkoteplotným vykurovacím systémom a tak logicky dochádza k jeho priradeniu k dnešnému štandardu nízkoenergetických domov. Moderná vykurovacia sústava musí tvoriť s nízkoenergetickým domom logický systém, kde je podstatná efektívna výroba tepla. To znamená, že zdroj tepla dodá domu práve toľko tepla, ktoré je potrebné.

Výhody podlahového kúrenia:

 • ide o sálavý systém, ktorý rovnomerne rozkladá teplo v miestnosti
 • dochádza k ohrievaniu stien obklopujúcich vykurovanú miestnosť, od stien sa ohrieva okolitý vzduch
 • sálanie nevíri prach, zostáva zachovaná vlhkosť vzduchu – výhoda pre alergikov
 • nevyžaduje si prakticky žiadnu údržbu
 • podlahové kúrenie by nemalo byť pod trvale zastavanými plochami
 • ušetríte až 20 % energie
 • nenarušuje dispozičný charakter interiéru
 • nezavadzajú vykurovacie telesá
 • je vhodné pod keramickú dlažbu

Elektrické konvektory

Ďalšou alternatívou vykurovania v našich nízkoenergetických montovaných domoch sú závesné elektrické priamovykurovacie konvektory na stenu.


Výhody elektrických priamovykurovacích konvektorov:

 • Automatické udržiavanie teploty v miestnosti na zvolenej hodnote (5 – 30°C) pomocou vstavaného termostatu
 • Možnosť centrálneho riadenia sústavy konvektorov programovateľným regulátorom teploty alebo jednoduchým izbovým termostatom
 • Tepelná poistka proti prehriatiu
 • Tichá prevádzka
 • 100 % účinnosť
 • elegantný dizajn vhodný do každého priestoru
 • jednoduchá montáž na stenu

Solárny ohrev vody

V prípade záujmu zákazníka, vieme zaviesť do montovaného domu solárny ohrev vody.

Slnečná energia je zatiaľ jediná, za ktorú ešte nemusíte platiť. Solárny systém na Slovensku dokáže zabezpečiť od 50 % do 70 % teplej vody pre domácnosť počas celého roka, pričom v lete to môže byť až 100 %. Solárny systém dokáže plne pokryť spotrebu tepla na ohrev teplej vody počas letných mesiacov. Zaujímavé solárne zisky možno dosiahnuť aj pri jasnom počasí počas ostatných mesiacov v roku.
Keďže ceny energie neustále narastajú, tak každá úspora nákladov na energiu sa počíta za investíciu do budúcnosti.
Solárny systém netreba odstavovať ani v zimnom období, keď slnko nie je dosť silné, aby ohrialo vodu na dostatočnú teplotu. Vtedy kolektory slúžia na predohrev vody, čím ušetria časť peňazí na drahý elektrický ohrev alebo ohrev kotlom. Aj v tomto období dokáže solárny systém ušetriť približne 10 – 20 % nákladov na ohrev teplej úžitkovej vody.
Efektívny ohrev: Hoci v najteplejšom období roka dokáže slnko bez problémov ohriať vodu na viac ako 100°C, pre bežné potreby domácnosti je postačujúca teplota 55 – 65°C. Pri týchto teplotách pracuje solárny systém najefektívnejšie a zároveň sa znižuje riziko vzniku vodného kameňa.

Výhody Solárneho ohrevu vody:

 • využitie slnka ako obnoviteľného zdroja energie znamená menšie zaťaženie životného prostredia
 • pri správnom návrhu a inštalácii môže skutočne významne znížiť náklady na ohrev vody
 • výrazne šetríte životné prostredie, eliminujete emisie CO2 a SO, ktoré by inak vznikli výrobou tepla konvenčným spôsobom
 • stávate sa menej energeticky závislý a citlivý na výkyvy trhu (výpadky, zvyšovanie ceny plynu a pod.)

Fotovoltaické panely

Ďalšou možnosťou, ako sa dá využiť slnečná energia v prospech zníženia nákladov na bývanie sú fotovoltaické panely. Tie slúžia na výrobu elektriny. Fotovoltaický systém premieňa solárnu energiu priamo na elektrickú energiu. Táto je upravovaná v meniči a skladovaná v akumulátoroch. Na akumulátor je následne napojený spotrebič.

Tieto panely si , ale netreba mýliť so slnečnými kolektormi slúžiacimi na solárny ohrev teplej vody!

Výhody fotovoltaických panelov:

 • nezávislosť od verejnej el. siete
 • nevyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej el. siete
 • maximálne využitie vyrobenej elektriny – prebytky energie z fotovoltických panelov nekončia vo verejnej el. sieti, ale sú uskladnené v akumulátore