mýty o drevodomoch

1. Je to papierový dom, steny vôbec neudržia teplo.

Drevostavby majú v skutočnosti oproti murovaným domom lepšie tepelno – izolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke obvodovej steny. Je to hlavne vďaka tomu, že takmer celú hrúbku plášťa tvorí tepelná izolácia, ktorá udrží teplo lepšie, ako bežne používané tehly alebo pórobetónové tvárnice.


2. Krátka životnosť

Podľa odborníkov nízkoenergetické drevodomy, ktoré sú postavené správnymi technologickými postupmi vydržia bez akéhokoľvek ošetrenia oveľa dlhšie, ako stavby z iných materiálov. Životnosť tohto nízkoenergetického drevodomu sa predpokladá na 150 až 200 rokov. Môžete si byť teda istí, že bude rovnako dobre slúžiť aj vašim potomkom a ich potomkom.


3. Zlá zvuková izolácia, v dome počuť každý šuchot

Zvuk sa šíri nielen vzduchom, ale aj pevnými konštrukciami. Je pravda, že nepriezvučnosť jednoplášťovej steny je určená hlavne jej plošnou hmotnosťou v kg.m². To všeobecne znamená, že čím je stena „ťažšia“, tým je nepriezvučnosť väčšia. Tento problém spočíva v nesprávnom technologickom postupe, alebo tzv. „tenkých stenách“ . Základom je návrh konštrukcie stropu a obvodových stien tak, aby boli dostatočne pevné. Do konštrukcií obvodových stien a stropov našich nízkoenergetických drevodomov používame materiály na báze minerálnych, sklených alebo drevných vlákien, ktoré hluk výborne tlmia.


4. Neodolnosť voči požiaru – Pri požiari zhoria za pár minút

Dnes musí každá stavba spĺňať kritérium, že minimálne 30 minút nesmú prehorieť steny budovy. Faktom je, že vlastnosti dreva sa pri požiari, na rozdiel od oceľových profilov, výraznejšie nemenia. Prieskumy ukázali, že správne navrhnutá a vyhotovená konštrukcia z dreva odoláva požiaru 45 minút a konštrukcia z betónu a ocele 20 minút. Z toho vyplýva, že drevený strop je paradoxne odolnejší ako strop z ocele, ktorý sa pod vplyvom ohňa zdeformuje a zrúti oveľa skôr.

Odolnosť proti vnútornému požiaru zabezpečujú tieto odolné materiály – sadrovláknité dosky – Fermacell, sadrokartónové dosky, taktiež izolácie na báze minerálnej vlny, ktorá je nehorľavá.


5. Drevostavby sú ako búdky, väčší náraz môže stenu prelomiť.

Drevo, ktoré tvorí nosný systém drevostavieb, sa vyznačuje vysokou pevnosťou pri relatívne nízkej hmotnosti konštrukcie. Mechanická pevnosť a tuhosť drevostavby je zabezpečená celkovým konštrukčným systémom a tvarom stavby.

Stabilitu steny zabezpečujú zvyčajne drevené stĺpiky v spolupôsobení s veľkoplošnou doskou, ktorou môže byť sadrovláknitá doska – Fermacell . Celkovú stabilitu ovplyvňuje aj konštrukcia stropu.


6. Je to raj pre hlodavcov a škodcov dreva, po určitom čase ju zničia.

Riziko napadnutia hlodavcami je iba pri zle realizovaných stavbách, hlavne v detailoch. Na zabezpečenie drevostavby je nutné, aby bola konštrukcia uzavretá bez odhalených izolácií a dier, v odvetraných častiach majú byť mriežky. Tiež je dôležité, aby boli penové izolácie omietnuté alebo zasypané drenážnym štrkom.


7. Montované domy sú v prípade živelnej pohromy nestabilné

Pevnostné charakteristiky panelov spoločne so špeciálnymi spojmi, ktoré sa vykonávajú lepením v kombinácii so sponami alebo skrutkami, dávajú týmto druhom stavieb povestnú pevnosť a tuhosť napriek pomerne nízkej vlastnej hmotnosti domu.

ZEMETRASENIE  – DO 7 St. – Skelet stavby je ukotvený v základovej doske.